អំពីយើង
បេសកកម្ម

ជួយសហគ្រាសកម្ពុជាឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មស្តង់ដារកំរិតពិភពលោក ដែលអាចអនុវត្តន៍យុទ្ទសាស្រ្ត ប្លែកពីគេ និង មានស្តង់ដាសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារ អាស៊ាន និង ពិភពលោក

បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម និង ហិរញវត្ថុជាមួយអត្ថបទ និង វីឌីអូងាយយល់បំផុត ។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

លោក សយ តារាទីតូ

ប្រវត្តិការសិក្សា៖
   • ជំនាញឯកទេសខាងយុទ្ធសាស្ត្រធុរកិច្ច និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ដែលទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស(ACCA, UK),​ (២០១៩)
   • បរិញ្ញាប័ត្ររងពាណិជ្ជសាស្ត្រផ្នែកទីផ្សារ (២០០៣)
   • បរិញ្ញាប័ត្រសេដ្ឋកិច្ច (២០០៤)
ប្រវត្តិការងារ៖

មានបទពិសោធន៍ជាមួយការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងចំនួន ១៩ ឆ្នាំ ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ខាងគ្រប់គ្រងទូទៅ និងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយស្ថាប័នស្តង់ដារអន្តរជាតិធំៗ៖

   • រោងចក្រកាត់ដេរ PUMA Brand,
   • Kinma Industries Pte. Ltd.
   • កម្ពុប៊ែង ឡុងប៉ាក់ CampuBank Lonpac Insurance Plc.
   • Nine Networks​
   • Saturn Holding Ltd.
ទំនាក់ទំនងពត៌មាន៖

ក្បួនកសាងគ្រឹះអាំជីវកម្មឲ្យរឹងមុាំ៖
រៀនភាសាអាជីវកម្ម
blog
អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រឈមសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរ

  លើកទឹកចិត្តក្រុមការងារ។ ចេញជាសមិទ្ធិផលការងារ។ គ្រប់គ្រងថ្លៃចំណាយអោយមានប្រសិទ្ធិភាព។​ ទាំង៣ចំណុចខាងលើជា…អានបន្ត…

អានបន្ត
សេវាកម្មប្រឹក្សា
blog
TAX ON INCOME 2023 (សេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ)

🔴សេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ📢 ✅ធានា៖ ការពារហានិភ័យ ការពិន័យពីនាយកដ្ឋានពន្ឌដារ ☎️ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ឋ៖ 012 333 265/ 069 656 856/ 068 333 265 🔍Website: www.ubiz-room.com 📩Gmail: daratito@ubiz-room.com  

អានបន្ត